Anpassade domäner

Anpassade domäner för Padlet for Schools-konton

Din Padlet for Schools-domän är din skolas officiella adress. När du registrerar dig för ett Padlet for Schools-konto föreslås en domän baserat på ditt institutionsnamn, men du kan välja vilket namn du vill.

Din Padlet for Schools-domän är en viktig del av ditt konto eftersom det är där varje medlem kommer åt sina konton. Om du behöver ändra din domän rekommenderar vi starkt att du kontaktar kundsupport för att göra den här ändringen åt dig. Om du hellre vill göra det själv kan du följa stegen nedan.

Endast ägaren av Padlet for Schools-kontot kan ändra domänen.
 1. Från din instrumentpanel klickar du på ellipsknappen med tre punkter (...) > Inställningar.
 1. Klicka på Organisationsinfo och hitta fältet "Webbadress". Här visas din nuvarande domän. Skriv in din nya domän här genom att klicka på pennikonen.
 1. Spara!

Om du måste göra denna ändring, se till att alla är informerade för att undvika förvirring och inloggningsproblem.

Varje skolas subdomän är unik. Om det visas ett felmeddelande som anger att organisationen redan finns måste du överväga att lägga till ett nummer eller använda ett annat namn för din organisation.

Om det finns en domän som din organisation behöver göra anspråk på, vänligen kontakta oss. Vi kanske kan hjälpa till!

Om du ändrar domänen ändras länkarna till dina padlets och alla användares padlets inom Padlet for Schools-kontot. Alla ursprungliga länkar kommer dock automatiskt att vidarebefordras till den nya webbadressen!

**Observera: Om du skapade anpassade länkar i stället för originalen innan domänändringen kommer de inte automatiskt att vidarebefordras och du måste kontakta oss och begära en omdirigering.
URL:en för att logga in på ditt Padlet for Schools-konto kommer att ändras om du ändrar din domän! Alla padlets inom kontot kommer automatiskt att vidarebefordras till sin nya plats så att länkar inte bryts. Din domän-URL kommer inte att automatiskt.

Om din domän ursprungligen var myschoolhere.padlet.org och du ändrar den till myschoolisthebest.padlet.org - och en användare går till länken "myschoolhere", kommer de att få ett felmeddelande. De måste använda den nya domänen på 'myschoolisthebest.'

Var noga med att informera alla medlemmar i ditt konto att använda den nya domänen för att logga in.

Konfigurera en anpassad domän

I ett nötskal måste du logga in på din domännamnsregistrator och lägga till en A-post för din anpassade domän. Peka A-posten till 107.178.251.177 och ställ in en TTL på 30 minuter.

För den här artikeln använder vi Namecheap. Vi har även instruktioner för dig som har registrerat dig hos Gandi.net här.

 1. Logga in på Namecheap och gå till dashboarden.
 2. Dina domäner bör vara listade. Klicka på Hantera bredvid den primära domän du vill peka till en padlet.
 1. Gå till Avancerad DNS.
 1. Klicka på Lägg till ny post.
 1. Ange de uppgifter som illustreras i skärmdumpen nedan.
 1. Klicka på Spara alla ändringar. Bilden ovan illustrerar vad vi menar, med några ytterligare detaljer.

Låt oss säga att jag äger domänen "school.com" och att jag vill peka "mybeautiful.school.com" till min padlet. Jag måste lägga till en A-post, som visas i skärmdumpen.

Om jag vill peka "school.com" direkt till min padlet ersätter du "school.com" med "@".

Om du redan har en befintlig A-post med ett värdnamn inställt på "beautiful" eller "@" som pekar på en annan IP-adress (t.ex. 127.0.0.1) måste du ta bort den först. Den anpassade mappningen fungerar bara om du har en enda A-post för det angivna värdnamnet.

Nu är det klart! Du kan behöva vänta lite eftersom det tar ett tag för dessa ändringar att spridas.

Mappning till en anpassad domän

Vi kan hjälpa dig att mappa din padlet till en domän. Allt du behöver göra är att förse oss med dessa detaljer:

 • Din anpassade dom än (t.ex. hellopadlet.com) eller en underdomän (t.ex. about.hellopadlet.com)
 • Padlet URL - URL måste vara en specifik padlet som användaren äger (t.ex. padlet.com/hellopadlet/about). Vi tillåter inte mappning av klientkonton som Padlet for Schools (t.ex. hellopadlet.padlet.org) eller en användarprofil (t.ex. padlet.com/hellopadlet).

Kort sagt, vi stöder inte mappning av en sökväg (den del som kommer efter en /).

 • Registratornamnet på din domän (t.ex. godaddy.com)

Och det är i princip allt! Skicka din förfrågan här.

Vi stöder inte SSL (https) för anpassade domänmappningar för närvarande.

Vanliga frågor och svar

Vissa av mina länkar är brutna efter att jag har ändrat min domän! Hur fixar jag dem?
Alla ursprungliga länkar vidarebefordras automatiskt till den nya platsen efter att du har ändrat din domän om inte:

*Du skapade en anpassad länk till en padlet vid någon tidpunkt innan du ändrade din domän
*Du försöker komma åt själva domänen (inte en padlet)

Anpassade länkar och din Padlet for Schools-domän (dvs. myschoolhere.padlet.org) vidarebefordras inte automatiskt till den nya platsen. För att begära en omdirigering så att den automatiskt vidarebefordras, kontakta oss här!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)