Party crasher / Du får inte passera

Allt du vill göra är att komma åt en padlet och du blir stoppad i dina spår! Ingen vill få ett meddelande som låter dem veta att de inte är tillåtna där - särskilt när de har blivit inbjudna! Låt oss gå igenom två olika meddelanden som du kan få, vad de betyder och hur du fixar det!

Partycrasher

Hur går det här till?

Du har fått ett e-postmeddelande från din kollega som bjuder in dig att samarbeta på deras padlet. Som referens kommer e-postmeddelandet att se ut ungefär så här:

Du klickar på länken i e-postmeddelandet och det tar dig till ett meddelande som informerar dig om att du är en "festförstörare!" Varför? Du är inte riktigt kraschar en fest. Du blev ju trots allt inbjuden!

Troligtvis är du inloggad på ett annat konto än det som länken skickades till.

Hur fixar du det?

När meddelandet "Party crasher!" dyker upp får du vanligtvis veta hur du ska lösa problemet. I exemplet ovan visar det att inbjudan är för "student_susie", men det aktuella kontot som är inloggat är "musicmama3".

För att åtgärda detta, gå till padlet.com och logga ut från ditt nuvarande konto. För steg om hur du loggar ut, klicka här! När du är helt utloggad loggar du in igen med det konto som inbjudan var avsedd för. I det här exemplet skulle det vara att logga in på "student_susie" -kontot.

När du har loggat in på rätt konto kommer du att kunna komma åt padleten. Välkommen till festen! 🎉

Du får inte passera

Hur går detta till?

Du kommer att få det här meddelandet om padleten du försöker komma åt är inställd på Endast Org och du inte är inloggad på organisationens konto. Om du till exempel försöker visa en padlet från din skola (på yourschoolhere.padlet.org) men du ser 'Du får inte passera' meddelande - det är troligtvis på grund av en av tre skäl:

  • du är inloggad på ett annat konto
  • inte inloggad alls
  • inloggad på padlet.com istället för din organisations unika domän (yourschoolhere.padlet.org).

Hur fixar du det?

När 'Du får inte passera!' -meddelandet dyker upp kommer det vanligtvis att berätta hur du löser problemet. I exemplet ovan visar det att padlet-länken jag försöker visa är gjord för medlemmar i MusicMama (mitt provisoriska skolkonto). Eftersom jag inte identifieras som medlem i MusicMama-kontot får jag det här meddelandet.

För att åtgärda detta, logga ut från ditt nuvarande konto. För steg om hur du loggar ut, klicka här! När du är helt utloggad loggar du in igen på din organisations unika domän. I det här exemplet skulle det vara att logga in på "musicmama3" -kontot på musicmama.padlet.org -(inte padlet.com).

Logga ut > gå till din organisations unika domän (slutar på '.padlet.org.') > logga in med rätt konto.

När du har loggat in på rätt konto kommer du att kunna komma åt padleten. Tillstånd beviljat!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)