Färgschema

Det finns två färgalternativ för din padlet: mörk och ljus.

Du justerar färgschemat genom att öppna panelen Inställningar (⚙️) och titta under Utseende. Du hittar ett alternativ för att växla till Mörk eller Ljus.

Så här kommer inläggen att se ut med färgschemat Light.

Så här kommer inläggen att se ut med färgschemat Dark.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)