Lämna en paddel

Om du har lagts till i en padlet som Collaborator kommer den att visas på fliken Shared i din instrumentpanel. Så här tar du bort dig själv som samarbetspartner och tar bort padleten från fliken Delad.

  1. Öppna den padlet du vill lämna.
  2. Klicka på pilen Dela längst upp till höger i padleten och välj Lämna.
  3. Du kommer att se ett varningsmeddelande som säger att du måste bjudas in av administratören för att bli medlem i padleten igen. Välj Lämna.

Vanliga frågor

Varför ser jag inte det här alternativet när jag klickar på SHARE?
Att lämna en padlet kanske inte är möjligt av en av två anledningar: Du är padletens ägare eller så har du inte lagts till som medlem i padleten.
Varför ser jag fortfarande padleten i min instrumentpanel?
Om du ser padleten på fliken Delat måste du lämna padleten för att ta bort den från fliken. Du kan också be padletens skapare att ta bort dig som samarbetspartner.
Kommer mina inlägg att tas bort när jag lämnar en padlet?
Inlägg som du har skapat påverkas inte av att du lämnar en padlet. Om du vill ta bort dina inlägg kan du göra det innan du lämnar en padlet.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)