Efterlevnad av GDPR

Padlet är GDPR-kompatibel.

Vi är certifierade och följer EU-U.S. Data Privacy Framework (DPF) när det gäller behandling av personuppgifter som tas emot från EU, Storbritannien och Schweiz.

För att se vår DPF-certifiering, besök https://www.dataprivacyframework.gov/list. Padlet är registrerat under namnet Wallwisher, Inc.

Vi erbjuder även de standardavtalsklausuler (SCC) som har godkänts av EU 2021 som den rättsliga grunden för överföring. SCC:erna ingår som standard i vår DPA, som finns tillgänglig på legal.padlet.com/dpa.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)