Logga in med hjälp av ClassLink

Du kan tillåta elever att logga in på ditt Padlet for Schools-konto med ClassLink.

För att ställa in ClassLink-inloggningar måste du aktivera ClassLink-inloggningar i dina inställningar.

För att aktivera ClassLink-inloggningar, navigera först från din instrumentpanel till din Padlet for Schools Inställningar-sida.

  1. Från din instrumentpanel klickar du på ditt kontonamn i det övre högra hörnet av skärmen. Välj sedan Inställningar.
  1. Från din inställningssida väljer du Organisationsinfo från vänster sida av skärmen.
  2. På den här sidan klickar du på pennikonen (✐) bredvid "Tredjepartsinloggning" och väljer Logga in med ClassLink.
  1. Du bör också växla till ON "Skapa studentkonton automatiskt". Detta gör att eleverna kan besöka din Padlet for Schools-domän och logga in via sina ClassLink-konton från dag ett, utan att du behöver göra något extra.

Om du vill behålla mer kontroll över vem som har tillgång till ditt Padlet for Schools-konto kan du också växla "Skapa studentkonton automatiskt" till OFF-läget och manuellt lägga till studenter från sidan Hantera personer. För att göra detta, klicka på ditt kontonamn i det övre högra hörnet av instrumentpanelen och klicka sedan på Hantera personer.
  1. Ange ditt ClassLink Tenant ID, som du hittar i din Classlink Management Console.

När detta är gjort kommer alternativet att logga in via ClassLink att visas när dina medlemmar besöker din Padlet for Schools-domän.

Dina elever kommer nu att kunna logga in på ditt Padlet for Schools-konto med sina ClassLink-inloggningar.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)