Skladnost z uredbo GDPR

Padlet je skladen z GDPR.

Smo certificirani in upoštevamo okvir za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA (DPF) glede obdelave osebnih podatkov, prejetih iz EU, Združenega kraljestva in Švice.

Če si želite ogledati naš certifikat DPF, obiščite https://www.dataprivacyframework.gov/list. Padlet je registriran pod imenom Wallwisher, Inc.

Ponujamo tudi standardne pogodbene klavzule (SCC), ki jih je EU odobrila leta 2021 kot pravno podlago za prenos. SCC so privzeto vključene v našo pogodbo o varovanju podatkov, ki je na voljo na naslovu legal.padlet.com/dpa.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)