Skladnost z uredbo GDPR

Padlet je skladen z GDPR in ponuja standardne pogodbene klavzule (SCC), ki jih je EU leta 2021 odobrila kot pravno podlago za prenos. SCC so privzeto vključene v našo pogodbo o varstvu podatkov, ki je na voljo na naslovu legal.padlet.com/dpa.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)