Pridanie upraviteľných súborov Google do bloku

Všetky súbory vytvorené v službe Disk Google sú predvolene súkromné. Ak teda chcete zdieľať súbor Google v službe Padlet, aby v ňom mohol ktokoľvek vykonávať úpravy alebo pridávať obsah, jednoducho postupujte podľa týchto jednoduchých krokov!

  1. Otvorte súbor v službe Disk Google a kliknite na tlačidlo Zdieľať.
  1. Kliknite na položku Získať odkaz na zdieľanie a uistite sa, že je vybratá možnosť "Každý, kto má odkaz, môže upravovať", aby si ho mohli ostatní prezerať a písať doň. Potom klepnite na Hotovo.
  1. Skopírujte odkaz, ktorý sa zobrazí, a vložte ho do príspevku v padlete. Ak to chcete urobiť, dvakrát kliknite > vyberte ikonu(+)> vložte odkaz > Publikovať.
Môžete tiež použiť našu novú možnosť pripojenia na Disk Google! Stačí kliknúť na tlačidlo(+) a pridať príspevok > kliknúť na tlačidlo pre zobrazenie ďalších typov príloh > Disk Google.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)