Farebná schéma

K dispozícii sú dve možnosti farebnej schémy pre váš padlet: tmavá a svetlá.

Ak chcete upraviť farebnú schému, otvorte panel Nastavenia (⚙️) a vyhľadajte ho v časti Vzhľad. Nájdete tam možnosť prepnúť na tmavú alebo svetlú.

Takto budú vyzerať príspevky s farebnou schémou Svetlá.

Takto budú vyzerať príspevky s Tmavou farebnou schémou.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)