Prístupnosť

Inkluzívnosť a prístupnosť sú pre nás najvyššími prioritami. Pokrok Padletu v oblasti prístupnosti môžete sledovať na tejto stránke:

https://legal.padlet.com/accessibility.

Neváhajte nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky alebo obavy!


How did we do?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)