Používanie funkcie nahrávania obrazovky

Funkciu nahrávania obrazovky môžu prispievatelia používať na vytváranie krátkych inštruktážnych videí, ktoré môžu zverejniť na stene padletu.

Ak chcete túto funkciu odomknúť, musíte si stiahnuť aplikáciu Padlet Mini. Toto rozšírenie prehliadača Chrome vám umožní spustiť nástroj na nahrávanie obrazovky priamo z príspevku v službe Padlet.

Tu nájdete návod, ako nahrávať obrazovku:

  1. Otvorte Padlet a vytvorte nový príspevok.
  2. V ponuke príspevku vyberte tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...).
  3. Vyberte položku Záznam obrazovky.
Táto funkcia nie je v súčasnosti podporovaná v prehliadači Safari.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)