Zdieľanie jednotlivých príspevkov

Je možné zdieľať jednotlivé príspevky, a nie celé bloky. Táto možnosť je užitočná, ak sú relevantné informácie z preplneného padletu obmedzené na jeden príspevok alebo ak chcete zdieľať svoj individuálny príspevok do spoločného padletu. Tu je uvedený postup zdieľania príspevku.

Skopírujte odkaz na príspevok

Najjednoduchší spôsob zdieľania príspevku je vybrať zvislé tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) v pravom hornom rohu príspevku a z ponuky vybrať položku Kopírovať odkaz na príspevok. Tento odkaz potom môžete vložiť kamkoľvek chcete a zdieľať ho s kýmkoľvek chcete.

Nezabudnite, že ak chcete zdieľať príspevok, váš padlet musí byť prístupný aj pre príjemcu. Pred zdieľaním príspevku sa uistite, že váš padlet nie je v režime Tajné.

Zdieľanie odkazu na rozšírené zobrazenie príspevku

Keď otvoríte príspevok v rozšírenom zobrazení, odkaz v prehliadači je možné zdieľať. Odkaz v prehliadači môžete jednoducho skopírovať a zdieľať. Pokiaľ je váš padlet prístupný príjemcovi, môžete tento odkaz odoslať a zdieľať tento príspevok.

Šťastné zdieľanie!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)