Pridanie loga do vášho konta Padlet for Schools

Vlastníte konto Padlet pre školy? Môžete nahrať logo svojej školy. Zobrazí sa na vašej prihlasovacej stránke a na ovládacom paneli.

Odporúčaná veľkosť loga je 196x196 px alebo čo najbližšie k pomeru strán 1:1.

Z účtu vlastníka prejdite do nastavení organizácie kliknutím na tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) v ľavom dolnom rohu ovládacieho panela > Nastavenia > Informácie o organizácii.

Na stránke Informácie o organizácii kliknite na predvolené logo žeriavu a nahrajte vlastné logo. Nezabudnite stlačiť tlačidlo Uložiť!

Táto možnosť je k dispozícii len pre majiteľov aplikácie Padlet for Schools.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)