Obmedzenia plánu Neon

Prílohy

Limit veľkosti súboru je 20 MB pre bezplatnú verziu Neon. Tu je dobrá správa: Pre padlet nie je stanovený žiadny limit pre celkový objem nahraných súborov. Ak ho môžete nahrať, môžete odoslať toľko podobných súborov, koľko chcete - pokiaľ každá jednotlivá príloha nemá viac ako 20 MB. 🦄

Padlety

Môžete vytvoriť maximálne tri padlety. Miesto si môžete uvoľniť vymazaním padletov, ktoré už nepoužívate.

Prispievatelia

Počet používateľov, s ktorými môžete zdieľať padlet, nie je obmedzený. Môžu dokonca pridávať do padletu súčasne!

Ak pridáva veľa ľudí súčasne, odporúčame formáty Mriežka a Stena. V nich sú príspevky rozmiestnené tak, aby sa dali ľahko čítať.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)