Správa oprávnení prehliadača a zariadenia

Väčšina prehliadačov má správcu oprávnení, ktorý umožňuje upraviť oprávnenia nastavené pre webové stránky. Zvyčajne sa zobrazuje v adresnom riadku naľavo od webovej adresy, ktorú predstavuje ikona visiaceho zámku(🔒).

Podobne aj väčšina zariadení má nastavenia oprávnení, ktoré sa nachádzajú v aplikácii nastavení. Aplikácia oprávnení je zvyčajne označená ikonou ozubeného kolesa. V aplikácii nastavení sa môžete rozhodnúť, aké oprávnenia udelíte aplikácii padlet.

Toto sú niektoré z príslušných oprávnení, ktoré môžete povoliť a zakázať pre aplikáciu Padlet:

Fotoaparát - na zachytávanie obrázkov pomocou zariadenia

Mikrofón - na nahrávanie zvuku

Schránka - na kopírovanie odkazov

Upozornenia - na prijímanie upozornení na nové aktualizácie vykonané na vašom padlete alebo na padlete, ktorý sledujete.

Vyberte rozbaľovacie menu vedľa prístupu, ktorý chcete zablokovať alebo povoliť.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)