Záložky

Ak chcete zachrániť niečí padlet, máte šťastie! Stačí, ak si padlet založíte, a môžete si ho ponechať navždy. (Pokiaľ tvorca nezmení "Oprávnenia návštevníka na Žiadnyprístup ).

Keď ste našli padlet, ktorý chcete uložiť, kliknite na tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) na paneli akcií. Keď sa otvorí ponuka, kliknite na položku Pridať záložku.

Záložky do padletov môžete pridať aj z panela nástrojov kliknutím na zvislé tlačidlo s tromi bodkami elipsy (...) na padlete a potom kliknutím na tlačidlo Pridať záložku.

Po pridaní záložky k padletu ho budete môcť nájsť na karte Záložky z hlavného ovládacieho panela.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)