Zmena môjho hesla

Tu nájdete návod na zmenu hesla.

  1. Na ovládacom paneli kliknite na tlačidlo s tromi bodkami (...) > Nastavenia.
  1. V časti Nastavenia kliknite na položku Heslo v možnostiach na ľavej strane obrazovky.
  1. Na stránke Heslo zadajte do horného textového poľa svoje aktuálne heslo, do dolného textového poľa svoje nové požadované heslo a potom kliknite na tlačidlo Aktualizovať heslo.
Ak si nepamätáte svoje aktuálne heslo, môžete namiesto toho požiadať o jeho obnovenie.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)