Súlad s nariadením GDPR

Padlet je v súlade s GDPR.

Sme certifikovaní a dodržiavame rámec EÚ a USA na ochranu osobných údajov (DPF), pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov získaných z EÚ, Spojeného kráľovstva a Švajčiarska.

Ak si chcete pozrieť našu certifikáciu DPF, navštívte stránku https://www.dataprivacyframework.gov/list. Spoločnosť Padlet je registrovaná pod názvom Wallwisher, Inc.

Ponúkame aj štandardné zmluvné doložky (SCC), ktoré boli schválené EÚ v roku 2021 ako právny základ prenosu. SCC sú štandardne zahrnuté v našej zmluve o poskytovaní informácií, ktorá je k dispozícii na adrese legal.padlet.com/dpa.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)