Blokovanie spamových odkazov

Ak kliknete na prepojenie v aplikácii Padlet, ktoré vás odošle na externú lokalitu, aplikácia Padlet vykoná bezpečnostnú kontrolu prepojenia. Ak zistíme, že prepojenie je nebezpečné, zobrazí sa obrazovka s upozornením, ktorá vyzerá takto:

Dovoľujeme vám prijať riziko a prejsť na externú stránku, ale majte na pamäti, že môžete čeliť vážnym následkom.

Často kladené otázky

Ako Padlet určuje, ktoré odkazy sú nebezpečné?
Padlet vykonáva kontroly rôznych aspektov odchádzajúcich odkazov. Náš proces je algoritmický a nedokonalý. Môžeme vás varovať pred návštevou stránok, ktoré sú nebezpečné. Najlepším postupom je uvedomiť si, kde skončíte, vždy keď kliknete na odkaz.
Prečo mi Padlet umožňuje pokračovať na stránku, ktorú považuje za nebezpečnú?
Po prvé, neexistuje spôsob, ako presne určiť bezpečnosť všetkých odkazov. Náš proces určovania len identifikuje odkazy, ktoré považujeme za rizikovejšie. Riziko je prítomné vo všetkých aspektoch života. Umožňujeme vám prijať toto riziko, pokiaľ ste si vedomí, že sme vás varovali.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)