Zapnutie lokalizačných služieb pre aplikáciu Padlet v mojom počítači

V systéme macOS

  • Otvorte položku Predvoľby systému > Zabezpečenie a súkromie > kartu Súkromie > Služby určovania polohy.
  • Kliknutím na zámok vykonajte zmeny.
  • Nájdite a začiarknite políčko vedľa položky Padlet.
Krok za krokom na fotografiách

V systéme Windows

  • Otvorte ponuku Štart > kliknite na ikonu Nastavenia (vľavo dole) > Súkromie.
  • V ľavom paneli vyberte položku Umiestnenie.
  • Kliknite na tlačidlo Zmeniť pod textom "Umiestnenie pre toto zariadenie je vypnuté".
  • Vyberte prepínač, ktorý chcete zapnúť.
Krok za krokom na fotografiách

How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)