Dodanie Padlet do itsLearning LMS przy użyciu LTI 1.3

Istnieje kilka różnych sposobów na osadzenie Padlet w LMS. W tym artykule opiszemy, jak połączyć Padlet z itsLearning przy użyciu LTI 1.3.

Konfiguracja integracji LMS dla itsLearning (tylko dla administratorów)

Co będzie potrzebne:

  • Dostęp administratora w itsLearning
  • Dostęp do konta właściciela w Padlet for Schools.
  1. Dodaj aplikację Padlet

Z konta administratora itsLearning przejdź do strony administratora i wybierz Zarządzaj aplikacjami.

  1. Kliknij Dodaj aplikację > Przeglądaj bibliotekę aplikacji. Wyszukaj Padlet i kliknij Dołącz tę aplikację.

Upewnij się, że właściwa hierarchia i typ użytkowników mają dostęp do Padlet i wprowadź nazwę konfiguracji, która pomoże Ci ją później łatwo zidentyfikować. Upewnij się również, że pole "Dostępność w domyślnej lokalizacji" zostało zaznaczone. Poniżej znajduje się przykład wypełnionych pól:

Po wypełnieniu, na dole strony powinny pojawić się następujące pola(te pola nie muszą zostać wysłane):

  1. Wystarczy zaznaczyć pole "Dostawca narzędzia zarejestrował te pola" i kliknąć przycisk Zapisz.

Padlet jest teraz dostępny do dodania przez użytkowników w hierarchii z odpowiednimi rolami.

Konfiguracja integracji LMS dla itsLearning (tylko dla nauczycieli)

Przed kontynuowaniem upewnij się, że administrator itsLearning zezwolił na dostęp do Padlet zgodnie z powyższymi instrukcjami!
  1. Dodaj Padlet do zasobu

Przejdź do Zasobów, klikając Kursy i wybierając kurs. Następnie kliknij Zasoby.

  1. Kliknij Dodaj, aby dodać zasób, a następnie wybierz Padlet.
  1. Zaloguj się do Padlet

Pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o podanie domeny Padlet for Schools (kończącej się na padlet.org) i poświadczeń logowania.

Jeśli masz hasło przypisane do swojego konta, po prostu zaloguj się przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Jeśli do logowania używasz Microsoft365 lub Google SSO, kliknij Zaloguj się za pomocą tokena. Wróć do swojego konta Padlet for Schools i otwórz Ustawienia, a następnie kliknij Informacje o organizacji i kliknij Utwórz pod LTI Link Deployment Token, aby wygenerować token zamiast korzystania z SSO. Skopiuj i wklej kod tokena podany w polu Token w wyskakującym okienku w itsLearning.

Uwaga: Będzie to potrzebne tylko w początkowej konfiguracji.
  1. Wybierz padlet

Po zalogowaniu wybierz dowolny padlet, klikając go. Gdy to zrobisz, pojawi się wyskakujące okienko, aby potwierdzić padlet, który chcesz dodać. Kliknij Zapisz.

Padlet powinien pojawić się w następujący sposób w itsLearning:

Dodatkowe opcje udostępniania

Jeśli chcesz, aby uczniowie pracowali nad własną kopią padletu, włącz opcję "Utwórz kopię dla każdego użytkownika". Uczniowie otrzymają własną kopię po kliknięciu linku w zadaniu, a ty zostaniesz automatycznie dodany jako współdzielony członek do padletu.

Należy pamiętać, że włączenie opcji kopiowania uniemożliwi zobaczenie wszystkich postów uczniów w jednym padlecie.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)