Jakie informacje są udostępniane między Padlet i LMS podczas korzystania z LTI?

Co jest udostępniane między Padlet a usługą LMS?

Padlet otrzymuje Twój adres e-mail, rolę w LMS oraz, jeśli są dostępne, imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika powiązaną z Twoim kontem w LMS. Jeśli logujesz się do swojego konta LMS za pomocą Google lub Microsoft, wnie otrzymujemy hasła Google/Microsoft.

Po otrzymaniu tych danych z LMS podczas pierwszego logowania, konto zostanie automatycznie utworzone w Padlet for Schools. Rola konta w Padlet będzie zgodna z rolą użytkownika w LMS.

W tej chwili kojarzymy konta LMS z Padlet na podstawie adresu e-mail, więc nie można pominąć wiadomości e-mail dotyczących aprowizacji.

Kolejne logowania przez LMS

Jeśli Twój adres e-mail w LMS ulegnie zmianie i nie będziemy w stanie znaleźć odpowiedniego adresu e-mail, nowe konto Padlet zostanie utworzone z nowym adresem e-mail LMS.

Gdy użytkownik LMS uzyskuje dostęp do swojego konta Padlet for Schools

Padlet spróbuje znaleźć odpowiednie konto z tym samym adresem e-mail, co użytkownik LMS. Jeśli zostanie znaleziony pasujący adres e-mail, automatycznie zalogujemy użytkownika na to konto Padlet.

Dodatkowe informacje

Jeśli masz istniejące konto w Padlet dla Szkół jako Uczeń, ale posiadasz konto Nauczyciela w swoim LMS, po pierwszym zalogowaniu Padlet zmieni Twoją rolę w Padlet dla Szkół z Ucznia na Nauczyciela.

Tylko LTI 1.3: Nie obniżamy rangi użytkownika Padlet z Nauczyciela na Ucznia, nawet jeśli jego rola jest wykrywana jako Uczeń w LMS.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)