Udostępnij pojedynczy post

Możliwe jest udostępnianie pojedynczych postów, a nie całych padletów. Ta możliwość jest przydatna, gdy istotne informacje z zatłoczonego padletu są ograniczone do jednego postu lub gdy chcesz udostępnić swój indywidualny wkład do wspólnego padletu. Oto jak udostępnić post.

Najprostszym sposobem na udostępnienie postu jest wybranie pionowego przycisku wielokropka z trzema kropkami (...) w prawym górnym rogu postu i wybranie opcji Kopiuj link do postu z menu. Następnie możesz wkleić ten link w dowolnym miejscu i udostępnić go dowolnej osobie.

Pamiętaj, że aby udostępnić post, Twój padlet musi być również dostępny dla odbiorcy. Przed udostępnieniem posta upewnij się, że Twój padlet nie jest w trybie Tajne - hasło lub Brak dostępu.

Udostępnianie linku do widoku rozszerzonego posta

Po otwarciu posta w widoku rozszerzonym, link w przeglądarce można udostępnić. Możesz po prostu skopiować link w przeglądarce i udostępnić go. Tak długo, jak twój padlet jest dostępny dla odbiorcy, możesz wysłać ten link i udostępnić ten post.

Miłego udostępniania!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)