Nie mogę rysować (generowanie obrazu AI)

I can't draw wykorzystuje moc generatywnej sztucznej inteligencji do tworzenia pięknych obrazów na podstawie podanego opisu. Następnie możesz wybrać jeden z obrazów do wykorzystania w swoim poście.

Bądź tak opisowy i kreatywny, jak to możliwe, aby uzyskać najlepsze wyniki!

Jak uzyskać dostęp do I can't draw

  • Otwórz padlet.
  • Kliknij przycisk(+), aby utworzyć nowy post.
  • Kliknij przycisk wielokropka z trzema kropkami (...) w kreatorze postów, aby wyświetlić więcej opcji załączników.
  • Kliknij opcję Nie mogę narysować.
  • Napisz opis żądanego obrazu i naciśnij enter!

Prywatność i bezpieczeństwo

Sztuczna inteligencja, której nie mogę narysować, jest hostowana przez zewnętrzną usługę. Nie wysyłamy żadnych informacji do tej sztucznej inteligencji poza tym, co bezpośrednio wpisujesz w polu tekstowym podczas opisywania obrazu.

W ramach tej funkcji nie wysyłamy żadnych informacji o Twojej organizacji, koncie ani zawartości padletu do żadnej strony trzeciej.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)