Zakładki

Jeśli chcesz zachować czyjś padlet, masz szczęście! Wszystko, co musisz zrobić, to dodać padlet do zakładek i zachować go na zawsze. (O ile twórca nie zmieni opcji "Uprawnienia odwiedzających" na Brak dostępu).

Po znalezieniu padletu, który chcesz zapisać, kliknij przycisk elipsy z trzema kropkami (...) na pasku akcji. Po otwarciu menu kliknij Dodaj zakładkę.

Możesz także dodać zakładkę do padletu z pulpitu nawigacyjnego, klikając pionowy przycisk z trzema kropkami (...) na padlecie, a następnie klikając Dodaj zakładkę.

Gdy padlet zostanie dodany do zakładek, będzie można go znaleźć w sekcji Zakładki po lewej stronie głównego pulpitu nawigacyjnego.

Utwórz wiele folderów zakładek, aby uporządkować zapisane padlety, klikając Nowy folder.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)