Dodawanie Padlet do Schoology LMS przy użyciu LTI 1.3

Istnieje kilka różnych sposobów na osadzenie Padlet w LMS. W tym artykule opisano, jak połączyć Padlet z Schoology przy użyciu LTI 1.3.

Konfiguracja integracji LMS dla Schoology (tylko dla administratorów)

Co będzie potrzebne:

  • Dostęp administratora w Schoology
  • Dostęp do konta właściciela w Padlet for Schools
  1. Dodaj aplikację Padlet

Z konta administratora Schoology przejdź do strony App Center i wybierz aplikację Padlet.

  1. Kliknij Zainstaluj aplikację LTI 1. 3 > Zgadzam się > Kontynuuj > Dodaj do organizacji. Spowoduje to przejście do strony Aplikacje organizacji. Wyszukaj Padlet i kliknij Zainstaluj/Usuń.
  1. Upewnij się, że zaznaczyłeś wszystkie odpowiednie pola w sekcji Wszystkie kursy i Wszystkie grupy, aby wszyscy użytkownicy mieli dostęp do aplikacji.
  1. Dodaj Padlet do kursu

Przejdź do Dodaj materiały, klikając Kursy i wybierając kurs. Następnie kliknij Dodaj materiały.

  1. Zaloguj się do Padlet

Pojawi się wyskakujące okienko z prośbą o podanie domeny Padlet for Schools(kończącej się na padlet.org) i danych logowania.

Jeśli masz hasło przypisane do swojego konta, po prostu zaloguj się przy użyciu adresu e-mail i hasła.

Jeśli do logowania używasz Microsoft365 lub Google SSO, kliknij Zaloguj się za pomocą tokena. Wróć do swojego konta Padlet for Schools i otwórz Ustawienia, a następnie kliknij Informacje o organizacji i kliknij Utwórz pod "LTI Link Deployment Token", aby wygenerować token zamiast korzystania z SSO. Skopiuj i wklej kod tokena podany w polu "Token" w wyskakującym okienku w Canvas.

Uwaga: Będzie to potrzebne tylko w początkowej konfiguracji.
  1. Wybierz padlet

Po zalogowaniu wybierz dowolny padlet, klikając go. Gdy to zrobisz, pojawi się wyskakujące okienko, aby potwierdzić padlet, który chcesz dodać.

Padlet będzie teraz dostępny dla nauczycieli do dodania do kursu.

Konfiguracja integracji LMS dla Schoology (tylko dla nauczycieli)

Przed kontynuowaniem upewnij się, że administrator Schoology zezwolił na dostęp do Padlet zgodnie z powyższymi instrukcjami!
  1. Dodawanie Padlet do kursu

Przejdź do Dodaj materiały, klikając Kursy i wybierając kurs. Następnie kliknij Dodaj materiały.

Możesz także dodać Padlet do zadania, klikając Dodaj materiały > Dodaj zadanie > Wstaw zawartość.

  1. Po wybraniu narzędzia Padlet powinno pojawić się wyskakujące okienko. Wybierz dowolny padlet, klikając go.

Padlet powinien teraz zostać dodany do kursu w następujący sposób na Schoology!

Dodatkowe opcje udostępniania

Jeśli chcesz, aby uczniowie pracowali nad własną kopią padletu, włącz opcję "Utwórz kopię dla każdego użytkownika". Uczniowie otrzymają własną kopię po kliknięciu linku w zadaniu, a ty zostaniesz automatycznie dodany jako współdzielony członek do padletu.

Należy pamiętać, że włączenie opcji kopiowania uniemożliwi zobaczenie wszystkich postów uczniów w jednym padlecie.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)