Osadzanie padletu w LMS

Istnieje kilka sposobów udostępniania padletów w LMS. Jednym z nich jest osadzenie kodu Padlet w zadaniu za pomocą Rich Content Editor. Nie potrzebujesz do tego konta Padlet for Schools.

W tym artykule opiszemy, jak osadzić padlet w LMS. Jeśli chcesz poznać inne dostępne opcje, są one opisane w tym artykule.

Aby osadzony padlet działał, musisz ustawić prywatność na Tajne lub Publiczne. Jeśli wybierzesz inne ustawienie prywatności, padlet nie zostanie poprawnie osadzony.

Jak osadzić padlet w LMS

  1. Utwórz/wybierz zadanie

Przejdź do LMS i utwórz zadanie lub wybierz zadanie, w którym chcesz osadzić padlet, klikając przycisk + Zadanie.

  1. Kliknij Wstaw, a następnie Osadź.

Pojawi się wyskakujące okienko do wprowadzenia kodu osadzania, wróć do Padlet.

  1. Otwórz Padlet

Otwórz padlet, który chcesz osadzić i kliknij Udostępnij. Powinieneś zobaczyć opcję osadzenia na swoim blogu lub stronie internetowej. Śmiało i kliknij tę opcję. Pojawi się kod, który należy skopiować i wkleić do LMS. Kliknij Kopiuj i wklej w LMS.

Padlet powinien wyglądać następująco w LMS! Jeśli chcesz dodać więcej padletów do różnych kursów, po prostu wykonaj te kroki ponownie.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)