Zgłaszanie postów i padletów

Użytkownik może zgłaszać wszelkie treści na Padlet, które naruszają naszą politykę dotyczącą treści. Obejmuje to treści stanowiące nękanie, kradzież własności intelektualnej, spam i inne. Możesz zgłaszać pojedyncze posty lub całe padlety. Zgłoszone treści zostaną sprawdzone przez nasz zespół. Jeśli narusza ona nasze zasady dotyczące treści, zostanie natychmiast usunięta.

Zgłoś post

Powinieneś zgłosić post, jeśli jego temat, treść, załącznik, komentarze lub podpis naruszają nasze zasady dotyczące treści.

Aby zgłosić post:

 1. Upewnij się, że treść postu narusza nasze zasady dotyczące treści.
 2. Wybierz pionowy przycisk wielokropka z trzema kropkami (...) w prawym górnym rogu posta.
 3. Wybierz opcję Zgłoś post.
 4. Wybierz powód zgłoszenia.
 5. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje.
 6. Kliknij przycisk Prześlij.

Zgłaszanie padletu

Należy zgłosić padlet, jeśli jakakolwiek treść na padlecie narusza nasze zasady dotyczące treści. Jeśli naruszenie jest ograniczone do jednego posta, należy zgłosić ten post indywidualnie. Zgłoś padlet, gdy naruszenie treści jest szeroko rozpowszechnione na padlecie lub w tytule, opisie lub tapecie.

Aby zgłosić padlet:

 1. Upewnij się, że zawartość padletu narusza nasze zasady dotyczące treści.
 2. Wybierz przycisk elipsy z trzema kropkami (...) z paska akcji po prawej stronie padletu.
 3. Wybierz opcję Zgłoś padlet.
 4. Wybierz powód zgłoszenia.
 5. W razie potrzeby podaj dodatkowe informacje.
 6. Kliknij przycisk Prześlij.

Często zadawane pytania

Skąd mam wiedzieć, czy padlet lub post zawiera szkodliwe treści?
Zapoznaj się z naszymi Zasadami dotyczącymi treści.
Czy powinienem zgłosić pojedynczy post czy cały padlet?
Jeśli naruszenie jest ograniczone do jednego posta, powinieneś zgłosić ten post indywidualnie. Zgłoś cały padlet, jeśli naruszenie jest szeroko rozpowszechnione na padlecie, w tytule, opisie lub tapecie.
Co stanie się z moim padletem po jego zgłoszeniu?
Nie otrzymasz powiadomienia, gdy Twój post lub padlet zostanie zgłoszony przez kogoś innego. Post zostanie sprawdzony przez nasz zespół i jeśli narusza nasze zasady dotyczące treści, zostanie usunięty.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)