Publiczny interfejs API

Publiczne API

Padlet ma publiczne API! Nasze API pozwala wysyłać posty do padletów i pobierać dane postów z padletów.

Jeśli chcesz korzystać z naszego publicznego API, możesz znaleźć naszą dokumentację API tutaj. Dokumentacja ta zawiera wszystkie istotne instrukcje i informacje.

Zabawa dla programistów

Stworzyliśmy już aplikację, która może przekształcić padlet w Flashcards! Sprawdź ją tutaj.

Uwaga: Aby uzyskać "osobisty token dostępu", musisz przejść do pulpitu nawigacyjnego Padlet i kliknąć nazwę swojego konta w prawym górnym rogu > Ustawienia > kliknąć Deweloper w panelu po lewej stronie > Generuj > Kopiuj.

Utworzyliśmy również serwer Discord, aby zapewnić programistom przestrzeń do zadawania pytań i dzielenia się pomysłami. Dołącz do nas, klikając Połącz na Padlet Discord w sekcji "Deweloper" w Ustawieniach.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)