Udostępnianie Padlet w Google Classroom

Udostępnianie padletów w Google Classroom jest łatwe. Oto jak to zrobić!

  1. Kliknij przycisk strzałki Udostępnij znajdujący się w menu paska bocznego po prawej stronie padletu.
  1. W sekcji Udostępnij kliknij Udostępnij przez inną aplikację.
  1. Kliknij Udostępnij w Google Classroom.
  1. Pojawi się okno umożliwiające bezpośredni dostęp do konta Google Classroom. Po prostu wybierz klasę, akcję i wybierz Idź. Zostaniesz poproszony o napisanie komentarzy na temat postu i opcję opublikowania lub zapisania jako wersji roboczej.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)