Opas Padlet for Schoolsin käyttäjärooleihin

Padlet for Schools rakentuu neljästä pääroolista: Omistaja, ylläpitäjä, opettaja ja oppilas. Kukin rooli määrittelee käyttäjän vakiokäyttäytymisen organisaatiossa.

Ominaisuuksien käyttöoikeus roolin mukaan

Alla olevassa taulukossa esitetään ominaisuudet, joihin kullakin roolilla on oletusarvoisesti pääsy.

Omistaja

Ylläpitäjä

Opettaja

Oppilas

1 GB:n latausrajoitus

Oppimisen hallintajärjestelmän (LMS) integrointi

Käyttäjien hallinta

Pääsy jäsensivulle

*✔

Lisää jäseniä

*✔

Muokkaa jäsentietoja

*✔

Keskeytä opiskelijat

Poistaa jäseniä

Padletit

Tee rajattomasti padletteja

*✔

*✔

Contribute to padlets

Pääsy Org vain padletit

Pääsy galleriaan padletit

*✔

Tilinhallinta

Muokkaa tilin tietoja

Hallitse laskutusta

Poista tili

Pääsy tilianalytiikkaan

Roolioikeuksien hallinta

*Nämä ominaisuudet ovat oletusarvoisesti käytettävissä, mutta tilin omistaja tai ylläpitäjä voi asettaa näille rooleille oikeuksia , jotka poistavat näiden ominaisuuksien käytön.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)