GDPR-vaatimustenmukaisuus

Padlet on GDPR:n mukainen ja tarjoaa vakiosopimuslausekkeita (SCC), jotka EU on hyväksynyt vuonna 2021 siirron oikeusperustaksi. SCC-lausekkeet sisältyvät oletusarvoisesti DPA-sopimukseemme, joka on saatavilla osoitteessa legal.padlet.com/dpa.


How did we do?

Powered by HelpDocs (opens in a new tab)