Změna velikosti příspěvku

Široké příspěvky

Vaše příspěvky obsahují mnoho důležitého obsahu. Chápeme to - máte toho hodně na srdci! Teď si jen přejete, abyste nemuseli tolik rolovat, abyste si mohli přečíst celý příspěvek. Přání splněno!

V panelu nastavení padletu můžete změnit velikost příspěvků ze standardní na širokou. Stačí kliknout na ikonu ozubeného kolečka Nastavení (⚙️)na pravé straně padletu > Vzhled > Velikost příspěvku.

Formát plátna

Velikost příspěvků je možné ručně změnit pouze ve formátu Plátno. Pokud je váš padlet v některém z ostatních šesti formátů, nebudete moci ručně měnit velikost příspěvku. Budete moci použít pouze formát Standardní nebo Široký.

Ruční změna velikosti příspěvků

  • Nedotyková zařízení: Nahlédněte kurzorem na okraj příspěvku. Jakmile se zobrazí dvouhlavá šipka, tažením upravte jeho velikost.
  • Dotyková zařízení: V případě, že chcete změnit velikost příspěvku, použijte tlačítko : Přibližte obrázek: Stiskněte a přibližte obrázek!


Jak jsme si vedli?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)