Přidání upravitelných souborů Google do padletu

Ve výchozím nastavení jsou všechny soubory vytvořené na Disku Google soukromé. Pokud tedy chcete sdílet soubor Google na Padletu tak, aby v něm mohl kdokoli provádět úpravy nebo přidávat obsah, jednoduše postupujte podle těchto jednoduchých kroků!

  1. Otevřete soubor na Disku Google a klikněte na tlačítko Sdílet.
  1. Klikněte na možnost Získat sdílený odkaz a ujistěte se, že je vybrána možnost "Kdokoli s odkazem může upravovat ", aby si jej ostatní mohli prohlížet a psát do něj. Poté klepněte na tlačítko Hotovo.
  1. Zkopírujte odkaz, který se zobrazí, a vložte jej do příspěvku v padletu. To provedete tak, že dvakrát klepnete na ikonu > vyberete ikonu(+)> vložíte odkaz > Publikovat.
Můžete také použít naši novou možnost připojení k Disku Google! Stačí klepnout na tlačítko(+) a přidat příspěvek > klepnout na tlačítko pro zobrazení dalších typů příloh > Disk Google.


Jak jsme si vedli?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)