Цветова схема

Има две опции за цветовата схема на подложката: тъмна и светла.

За да настроите цветовата схема, отворете панела с настройки (⚙️) и потърсете в раздел " Външен вид". Ще откриете опция за превключване на Тъмна или Светла.

Ето как ще изглеждат публикациите с цветовата схема Светла.

Ето как ще изглеждат публикациите с Тъмната цветова схема.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)