Публикуване на чернови

Публикациите ще се запазват автоматично като чернови. Черновата ще остане в подложката на различни устройства и сесии. Черновите версии на публикациите се появяват в долната част на падежа.

Черновите публикации се запазват между сесиите и устройствата, така че ако искате да прикачите файл на друго устройство, можете да оставите чернова, да се върнете в падежа на друго устройство и да го прикачите там.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)