Анкети

Можете да добавяте анкети към публикациите като интерактивни прикачени файлове. Всеки, който може да създаде публикация в падлет, може да добави анкета като прикачен файл.

Ето как да добавите анкета към своя палет.

Добавяне на анкета

 1. Отворете композитора на публикации, като изберете бутона плюс(+)
 2. Отворете органа за избор на съдържание, като изберете бутона с три точки и елипса (...) в централната част на композитора на публикации.
 1. Изберете Анкета.
 1. Попълнете въпроса и възможностите за избор и изберете Добави. Анкетите трябва да съдържат въпрос и между два и четири избора.
 1. Изберете Публикуване. Ако искате, можете да попълните останалата част от публикацията.

Преглед на резултатите от анкетата

 • Авторът на анкетата и всички администратори на падежа ще видят бутона Show results (Показване на резултатите) на анкетата, който им позволява да видят текущите резултати от анкетата.
 • Посетителите на падлета, които не попадат в горните категории, няма да могат да видят резултатите, докато не гласуват.
 • Ако анкетата е затворена, икона на трофей показва коя опция е получила най-много гласове.
 • Резултатите от анкетата могат да се разглеждат в стандартен изглед, разширен изглед и изглед Слайдшоу.

Затваряне на анкета

 • Публикациите с анкета като прикачен файл ще имат бутон Затвори анкетата.
  • Ако анкетата е затворена, гласуването вече не е позволено. Всеки, който преглежда затворена анкета, ще види страницата с резултатите.
 • Ако анкетата е затворена, бутонът Затвори анкетата в менюто с действия ще се промени на Отвори анкета.
  • След затварянето на анкетата тя може да бъде отворена отново.
   • Повторното отваряне на анкета не из трива предишните записи.
  • Повторно отворената анкета позволява на хората да гласуват, ако все още не са го направили.
 • Само авторът на анкетата и администраторите на падлета могат да затварят и отварят анкети.

Често задавани въпроси

Кой може да гласува в дадена анкета?
Всеки, който има достъп до падлета.
Какви са ограниченията на символите?
Въпросите в анкетата имат ограничение от 500 символа. Изборите са с ограничение от 100 символа.
Мога ли да редактирам анкетата, след като я публикувам?
Не. Публикацията, съдържаща анкета, може да се редактира след публикуването ѝ, но не и самата анкета.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)