Какви устройства/браузъри поддържа Padlet?

Padlet се използва най-добре с актуална версия на браузъра и мобилна операционна система.

Ако вашият браузър или операционна система не са в този списък, вие все още използвате Padlet. Възможно е обаче да не можете да получите достъп до вашите падлети и да използвате всички функции с неподдържан браузър.

Браузъри

Padlet поддържа последната версия на всички основни браузъри.

Мобилни устройства

Kindle Fire(очаква се скоро)


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)