Планиране на публикация

Можете да планирате публикации, които да се публикуват в определено време в бъдеще.

Как да планирате публикация

  1. За да планирате публикация, изберете иконата на часовник в композитора на публикации.
  1. Задайте желаното от вас време за публикуване. Това може да бъде всяко време през следващата година. Изберете Задаване на дата.
  1. Изберете Планиране.
Само регистрирани потребители с акаунт могат да използват функцията Планиране на публикации.
Можете да планирате публикация до една година напред в бъдещето.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)