Отметки

Ако искате да запазите нечий палет, имате късмет! Всичко, което трябва да направите, е да поставите отметки върху падежа и ще можете да го запазите завинаги. (Стига създателят да не промени "Разрешения за посетители" на " Без достъпдо ").

Когато откриете палета, който искате да запазите, щракнете върху бутона с три точки елипса (...) в лентата с действия. Когато се отвори менюто, щракнете върху Добавяне на отметки.

Можете също така да поставяте отметки в падлети от таблото за управление, като щракнете върху вертикалния бутон с три точки елипса (...) върху падлета и след това щракнете върху Добавяне на отметка.

След като падлетът е добавен в отметките, ще можете да го намерите в раздела " Отметки" от главното табло за управление.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)