Съответствие с GDPR

Padlet е в съответствие с GDPR.

Ние сме сертифицирани и се придържаме към Рамката за защита на личните данни на ЕС и САЩ (DPF) по отношение на обработката на лични данни, получени от ЕС, Обединеното кралство и Швейцария.

За да видите нашето сертифициране по DPF, моля, посетете https://www.dataprivacyframework.gov/list. Padlet е регистрирана под името Wallwisher, Inc.

Предлагаме също така стандартните договорни клаузи (СКК), които бяха одобрени от ЕС през 2021 г. като правно основание за предаване на данни. SCCs са включени по подразбиране в нашето DPA, което е достъпно на legal.padlet.com/dpa.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)