Копиране и прехвърляне на публикации

След като започнете да поставяте съдържание в своя падлет, може да се окаже, че трябва да копирате съдържанието в други части на падлета или в друг падлет.

Например може да качите изображение в един падлет, но да разберете, че то е подходящо и за друг падлет.

За щастие има много възможности за дублиране на съдържание в падлета.

Собственикът на падлета и всеки, поканен като сътрудник с права на модератор или администратор, може да дублира/прехвърли всички публикации в този падлет. Ако сте били влезли в системата, когато сте публикували в падлета, би трябвало да можете да дублирате или прехвърлите собствената си публикация.

Дублиране на публикация

Когато дублирате публикация, вие създавате нейно копие и я публикувате на друго място.

За да дублирате публикация, щракнете или докоснете вертикалния бутон с три точки елипса (...) в горния десен ъгъл на публикацията.

След като се отвори менюто, изберете Дублиране напубликация.

Менюто Дублиране на публикация ще се отвори вдясно, където ще имате три опции:

1. Дублирайте в нов падлет: Това ще ви подкани да въведете заглавие и подзаглавие за новата подложка. Публикацията ще бъде копирана върху него, след като бъде създадена.

2. Дублиране на тази подложка: Това просто ще направи копие на публикацията върху оригиналния падлет.

3.Изберете подложка: Това ще ви позволи да търсите в таблото за управление, за да изберете вече създаден палет, в който да копирате публикацията.

Прехвърляне на публикацията

Когато прехвърляте публикация, вие я премествате от текущия падлет и я премествате на ново място. Публикацията вече няма да е налична в оригиналния падлет.

За да прехвърлите публикация, щракнете или докоснете вертикалния бутон с три точки елипса (...) в горния десен ъгъл на публикацията.

След като се отвори менюто, изберете Прехвърляне на публикация.

Менюто Transfer post (Прехвърляне на публикация ) ще се отвори вдясно, където ще имате три опции:

1. Прехвърляне в нов падлет: Това ще ви подкани да въведете заглавие и подзаглавие за новия падлет. Публикацията ще бъде копирана, след като бъде създадена.

2. Прехвърляне в друг раздел: Изберете опция за преместване в друг раздел: Ако имате разрешени раздели на вашия падлет, ще се появи тази опция. Имате възможност да прехвърлите поста си в нов раздел на същия падлет.

3.Изберете падлет: Това ще ви позволи да търсите в таблото си за управление, за да изберете вече създаден палет, в който да прехвърлите публикацията.

Често задавани въпроси

Кой може да дублира или прехвърли публикациите в моя падлет?
Създателят на палета може да дублира или прехвърля всички публикации - дори тези, които не е написал. Ако някой от потребителите е бил поканен да се присъедини към падлета с права на модератор или администратор, той също ще може да дублира или прехвърля всички публикации в този падлет. И накрая, ако авторът на даден пост е бил влязъл в системата, когато е допринесъл за него, той ще може да дублира или прехвърли собствения си пост. Те няма да могат да дублират или прехвърлят чужд пост или пост, направен от тях самите, когато не са били влезли в системата.
Добавих публикация, но бутонът за дублиране/прехвърляне не се показва. Защо не виждам тези опции?
Ако сте били влезли в акаунта си в падлет, когато сте публикували, би трябвало да можете да дублирате или прехвърляте публикациите си, дори ако те са в падлет на някой друг. Ако опциите не се появяват, значи не сте били влезли в системата, когато сте публикували. Свържете се със собственика на падлета, за да ви помогне да дублирате или прехвърлите публикацията си.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)