Докладване на постове и подложки

Можете да докладвате за всяко съдържание в Padlet, което нарушава нашата политика за съдържание. Това включва съдържание, което представлява тормоз, кражба на интелектуална собственост, спам и др. Можете да докладвате отделни публикации или цели падлети. Докладваното съдържание ще бъде прегледано от нашия екип. Ако то нарушава нашата политика за съдържание, ще бъде премахнато незабавно.

Докладване на публикация

Трябва да докладвате публикация, ако съдържанието в темата, тялото, прикачения файл, коментарите или надписа на публикацията нарушава нашата политика за съдържание.

За да докладвате публикация:

 1. Уверете се, че съдържанието на публикацията нарушава нашата политика за съдържание.
 2. Изберете вертикалния бутон с три точки елипса (...) в горния десен ъгъл на публикацията.
 3. Изберете Report post (Докладване на публикация).
 4. Изберете причината за докладване.
 5. Ако е необходимо, предоставете допълнителна информация.
 6. Щракнете върху Изпращане.

Докладване на падлет

Трябва да докладвате за падлет, ако някое съдържание в него нарушава нашата политика за съдържание. Ако нарушението е ограничено до една публикация, трябва да докладвате тази публикация поотделно. Докладвайте падлет, когато нарушението на съдържанието е широко разпространено в падлета или в заглавието, описанието или тапета.

За да докладвате за падлет:

 1. Уверете се, че съдържанието в падлета нарушава нашата политика за съдържание.
 2. Изберете бутона с три точки елипса (...) от лентата за действие в дясната страна на падежа.
 3. Изберете Report padlet (Докладване на подложка).
 4. Изберете причината за докладване.
 5. Ако е необходимо, предоставете допълнителна информация.
 6. Щракнете върху Изпращане.

Често задавани въпроси

Как да разбера дали даден падлет или публикация съдържа вредно съдържание?
Трябва ли да докладвам за отделен пост или за цял падлет?
Ако нарушението е ограничено до един пост, трябва да докладвате този пост поотделно. Докладвайте цял падлет, когато нарушението е широко разпространено в падлета или в заглавието, описанието или тапета.
Какво се случва с моя палет, когато е докладван?
Няма да бъдете уведомени, когато вашият пост или палет бъде докладван от някой друг. Постът ще бъде прегледан от нашия екип и ако нарушава нашата политика за съдържание, ще бъде премахнат.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)