Скриване на публикации

Понастоящем единственият начин да скриете публикациите от определена група потребители е да използвате нашите връзки за заявка за подаване (които ви позволяват да скриете цялата подложка, без потребителите да я виждат, преди да подадат своите публикации) или връзки за разделяне (които ви позволяват да отворите определен раздел за даден потребител, без да разкривате останалите раздели).

Има обаче още една възможност, ако не искате да използвате предишните две предложения. Ако сте собственик на подложката, можете да включите модерирането на публикациите. Ако го направите, всеки път, когато някой се опитва да публикува във вашия падлет, вие решавате дали този пост да се появи в падлета.

Ето как да включите функцията за изискване на одобрение за вашия падлет.

Как да включите функцията за изискване на одобрение

Модерацията на публикациите може да бъде включена, за да се скрият неодобрените публикации. Тези публикации не се показват, докато собственикът на падежа не ги одобри.

За да активирате тази функция, отворете панела с настройки, като кликнете върху иконата с зъбчати колелца за настройки (⚙️) в дясната част на вашия палет. След това отидете в раздел Съдържание. Щракнете върху падащото меню до Moderation (Модерация) и изберете една от 3 различни опции: Няма, Автоматично или Ръчно. За този конкретен случай на употреба - ще искате да изберете Manual (Ръчно). Това изисква всички публикации да бъдат одобрени, преди да бъдат показани в падежа.

Икона за зъбно колело нанастройките (⚙️) > Съдържание > Модерация > Ръчно

Когато някой напише публикация, тя няма да се показва на другите, докато създателят или администратор на падежа не одобри тази публикация.

Например така би изглеждал падлетът на потребителя, който е публикувал съдържанието, но то все още не е одобрено от собственика или администратора:

Ето как би изглеждал падлетът за другите, тъй като новите публикации не са одобрени:

А ето какво бихте видели вие, като собственик на страницата:

След като одобрите публикациите, всички ще могат да ги виждат.


Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)