Включване на услугите за местоположение за приложението Padlet на моя компютър

В macOS

  • Отворете System Preferences (Системни предпочитания) > Security & Privacy (Сигурност и поверителност) > раздел Privacy (Поверителност) > Location Services (Услуги за местоположение).
  • Кликнете върху ключалката, за да направите промени.
  • Намерете и поставете отметка в квадратчето до Padlet.
Стъпка по стъпка в снимки

В Windows

  • Отворете менюто Старт > Щракнете върху иконата Настройки (в долния ляв ъгъл) > Поверителност.
  • От левия прозорец изберете Местоположение.
  • Щракнете върху бутона Промяна под текста "Местоположението за това устройство е изключено".
  • Изберете превключвателя, за да го включите.
Стъпка по стъпка в снимки

Как се справихме?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)